Naše webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení a přizpůsobení vašeho zážitku a k zobrazování reklam (pokud existují). Naše webové stránky mohou také obsahovat soubory cookie od třetích stran, jako je Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Používáním webu souhlasíte s používáním cookies. Aktualizovali jsme naše Zásady ochrany osobních údajů. Klikněte prosím na tlačítko a zkontrolujte naše zásady ochrany osobních údajů.

Muži a terapie: Proč nechtějí hledat pomoc?

Stigma a genderové stereotypy

Podle psychoterapeutky Kataríny Durkáčové stále trvá stigma kolem terapie, kterému čelí obě pohlaví. Pro muže je však situace složitější díky genderovým stereotypům. Ty vytvářejí dojem, že muži by měli být silní a terapie je znakem slabosti. Je třeba pochopit, že muži nejsou problém, ale společenské představy o mužství a genderové předsudky.

Feminizace terapeutických profesí

Další problém spočívá ve skutečnosti, že psychoterapie, podobně jako řada dalších pečujících profesí, je silně feminizovaná. Pro muže, kteří hledají terapeuta, může být tato nerovnováha buď přitažlivá, protože ženy jsou považovány za více pečující, nebo naopak odrazující kvůli představě, že terapeutky budou řešit jejich problémy „ženským způsobem“.

Pozdní hledání pomoci

Muži často hledají odbornou pomoc až tehdy, když jsou jejich duševní potíže závažné. Což může mít negativní dopad na jejich práci, vztahy a rodinný život. U mužů je také vyšší výskyt schizofrenie a závislostí na návykových látkách.

Sebevražednost a společenské problémy

Někteří odborníci spojují menší ochotu mužů sdílet své problémy s druhými s jejich vyšší sebevražedností. Ve Spojených státech je diskutováno též o souvislosti mezi menší ochotou mužů pečovat o své duševní zdraví a alarmujícím počtem masových střeleb, které páchají převážně muži.

Emoční práce a zvládání negativních emocí

Podle novinářky Trish Zornio mají ženy větší zátěž emoční práce, ale zároveň díky tomu dokážou lépe zvládat negativní emoce. Nepotřebují se uchýlit k extrémnímu násilí, pokud si dokážou o svých problémech promluvit, požádat o objetí nebo se vyplakat.

Změna ve výchově a vzoru role mužů

Výchova nové generace mužů by měla zahrnovat učení o empatii, emocích a komunikaci. Odstranění genderových stereotypů a podpora rovnosti mezi pohlavími by mohla přispět k vytvoření společnosti, kde muži i ženy se cítí svobodní vyjádřit své emoce a hledat podporu, když to potřebují.

Poskytování informací a zdrojů

Je důležité, aby byly muži informováni o dostupných zdrojích a službách, které mohou využít pro zlepšení svého duševního zdraví. To zahrnuje informace o terapeutických službách, podpůrných skupinách a online zdrojích.

Mužští terapeuti a větší diverzita v terapeutických profesích

Zvýšení počtu mužských terapeutů a větší diverzita v terapeutických profesích by mohlo přispět k tomu, že se muži budou cítit více pohodlně při hledání odborné pomoci. Tím se může také snížit stigma spojené s terapií pro muže a zvýšit počet mužů, kteří hledají podporu.

Komunitní podpora a vzájemné sdílení

Podpora ve společnosti, včetně rodiny, přátel a kolegů, je klíčová pro vytvoření prostředí, kde se muži cítí pohodlně vyjádřit své emoce a hledat pomoc. Je také důležité podporovat komunitní iniciativy, které se zaměřují na mužské duševní zdraví a propagují vzájemné sdílení zkušeností.

Všechny tyto kroky mohou pomoci vytvořit zdravější a šťastnější společnost pro muže i ženy, kde je hledání terapie normální a akceptováno, a kde se každý jedinec cítí podporován ve svých snahách o zdravější duševní život.

Je nezbytné přehodnotit společenské představy o mužství a podporovat diskusi o tom, jak mohou muži lépe pečovat o své duševní zdraví. Je důležité, aby byla mužům poskytnuta prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a podporováni ve sdílení svých emocí a hledání odborné pomoci.

Zdroj: aktualne.cz

Od Power Magazine

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související příspěvky